Yksityinen perhepäivähoito

Jokainen vanhempi haluaa lapselleen vain parasta ja hoitosuhteen käynnistyminen on aina suuri muutos. Usein muutos on suurempi vanhemmille kuin nopeasti sopeutuville lapsille. Perheenomainen ja turvallinen hoitopaikka on tavoitteemme. Työpäiväsi sujuu ehkä hieman huolettomammin kun tiedät lapsesi olevan tutussa ja turvallisessa pienryhmässä. Yksityisessä perhepäivähoidossa hoitaja saa palkkansa vanhempien tyytyväisyydestä. Siksi meidän on tehtävä kaikki vielä hieman paremmin.

Voit kysyä hoidon kustannuksista tarkemmin yhdistyksestämme. On hyvä muistaa, että myös yhteiskunnan kautta on saatavissa tukea yksityiseen hoitoon. Jokainen yksityisessä hoidossa oleva lapsi on oikeutettu saamaan KELAn myöntämää yksityisen hoidon tukea 173,74 e/ kk. Lisäksi perheen tuloista riippuen on mahdollista saada lisätukea. KELAn tuki maksetaan alle kouluikäisistä lapsista.

Salon kaupunki maksaa yksityisen hoidon tukea 390 e / kk alle kolmivuotiaasta sekä 208 e / kk yli kolmivuotiaasta lapsesta. Tämä koskee siis ainoastaan salolaisia. Tukien osalta voit kysyä lisää yhdistyksestämme.

On myös syytä muistaa, että yksityisinä ammatinharjoittajina meitä eivät sido kuntarajat vaan olet vapaa etsimään hoitopaikkaa mistä tahansa työmatkan varrelta. Yksityisiä perhepäivähoitajia ei koske voimaan tullut työaikalaki eikä myöskään lomautukset.

Yksityistä perhepäivähoitoa Salossa valvoo kunnan varhaiskasvatusyksikön johtaja Heli Seppänen.